Regentätter

Regentätt Regeringsår

Ynglingaätten

Den västgötska Stenkilsätten

Sverkerska och Erikska ätterna

Folkungaätten - Bjälboätten

Kalmarunionen

Vasaätten

Pfalziska ätten

Holstein-Gottorpska ätten

Bernadotteätten

-1060

1060 - 1130

1130 - 1250

1250 - 1389

1389 - 1523

1521 (1523) - 1654

1654 - 1751 (1720)

1751 - 1818

1818 -    

Fjäderpenna