Sverkerska och Erikska ätterna
~från år 1130 till 1250

Regent Regeringsår
Sverker (I) den äldre
Erik (IX) den helige
Magnus (II) Henriksson
Karl (VII) Sverkersson
Kol
Burislev
Knut (I) Eriksson
Sverker (II) Karlsson den yngre
Erik (X) Knutsson
Johan Sverkersson
Erik Eriksson ("läspe och halte")
Knut (II) Holmgersson (långe)
Erik Eriksson ("läspe och halte")
ca 1130 - 1156
 ca 1156 - 1160
1160 - 1161
1158 (1161) - 1167
ca 1167 - 1173
ca 1167 - 1169
1167 (1173) - 1196
1196 - 1208
1208 - 1216
1216 - 1222
1222 - 1229
1229 - 1234
1234 - 1250

 träd.gif (2105 bytes)


Släktträd Sverkerska ätten

Släktträd Erikska ätten 


Sverige på 1200-talet

Sverige på 1200-talet