Personakt Antavla
Jakob Albrekt von Lantingshausen
* 1699-11-04
† 1769-12-06 Stockholm
Friherre, överståthållare
Blev 70 år
Gotthard Henrik von Lantingshausen
*
† 1704 Polen, Punitz
Generaladjutant

>>  
 
 
 
 
 
 
 
Hans Reinhold von Fersen
*
† 1756
Generallöjtnant, president för Svea hovrätt, greve

Reinhold Johan von Fersen
*
† 1717
Generallöjtnant, guvenör i Wismar, president i Svea hovrätt

>>  
 
>>  
 
Axel Wachtmeister (Hansson)
*

Kommerserråd, fältmarskalk