Personakt Antavla
Reinhold Johan von Fersen
*
† 1717
Generallöjtnant, guvenör i Wismar, president i Svea hovrätt

Hans Reinhold von Fersen
*
† 1683
Friherre, generallöjtnant och guvernör i Riga

Reinhold von Fersen (Fabiansson)
*

Överstelöjtnant