Om Historiska personer...


Historiska personer på nätet sedan 1997 ~
nu över 4,6 miljoner besök sedan start

Jag som utvecklat nätplatsen Historiska personer heter Christer Engstrand och bor i Halmstad. 

Mitt intresse för släktforskning och historia var grunden för satsningen på Historiska personer. Efter att ha forskat grundligt i min egen släkts "rötter", blev det en naturlig fortsättning att skapa ett släktregister med Sveriges regenter och historiska personer i Norden genom tiderna.

Christer

Upplägget med ett släktregister är unikt
Som släktforskare arbetar man med program på datorer för att skapa släktregister. I mitten av 1990-talet kom funktioner att konvertera sitt släktregister på datorn till kod för presentation på nätet. Intressant möjlighet - men vem ville läsa om min egen släkt? Men en släktforskarkollega var ättling till Erik XIV - där fanns ett omfattande släktregister om Vasaätten, som kunde användas för nätplatsen Historiska personer. 

Tanken var att skapa ett släktregister omfattande inte bara Vasaätten, utan även övriga regenter och drottningar i Sverige - det borde väl vara intressant för en bredare allmänhet?

Starten redan 1997...
Sagt och gjort - hösten 1997, i svenska Internets "barndom", lades den första versionen ut på nätet under titeln "Sveriges regenter under 1000 år". Mottagandet var över förväntan, det kom snabbt många besökare och omdömena var positiva. En del tidningar skrev om initiativet och jag blev uppmuntrade att fortsätta arbetet...

Biografier och bilder kompletterar
Från början innehöll släktregistret enbart släktrelationerna, uppgift om födelsetid, död osv., men succesivt har det utökats med text/biografier om personerna och bilder. Den version, som nu ligger ute på nätet innehåller 5675 historiska personer, som således samtliga är länkade i ett enda släktregister... 

Inte bara för rojalister...
Titeln på nätplatsen, som ursprungligen var "Sveriges regenter under 1000 år", hade efter några år blivit lite (för att inte säga mycket) oegentlig, eftersom regenterna utgör en numerärt ringa del av materialet. "Historiska personer i Norden och med anknytning till Norden under 1100 år" borde titeln istället vara. Därför ändrades nätplatsens namn till "Historiska personer", med underrubriken "i Sverige och Norden" Trots detta innehåller personregistret även släktförgreningarna utanför Norden, t.ex. i Ryssland; Tyskland, England, Frankrike o.s.v. 

Verifiering av faktauppgifter är viktig
Eftersom nätplatsen används av många besökare som en historisk uppslagsbok, är det viktigt att det inte finns felaktigheter i faktauppgifter och släktrelationer. Därför har jag lagt ner ett stort arbete på att säkra kvalitén på den utlagda informationen; att kontrollera med flera källor osv. Men det finns säkert fortfarande felaktigheter, speciellt under de första århundradena (registret börjar c:a år 900). 

CD-version 1999
Eftersom många besökare frågat efter en CD-version, så tog jag fram en sådan hösten 1999. Nu finns även möjlighet att få Historiska personer på USB-minne. Jag har fått många beställningar på CD:n - därmed har det också kommit några blygsamma kronor i retur för mitt arbete. Men timlönen är försumbar... 

Inspiration till fortsatt forskning
Aktuella personer, platser och resor har under åren gett inspiration till fördjupad forskning, t.ex.:

~efter en resa till S:t Petersburg lades släkten Romanov in och släktkopplingarna till Sverige.

~en tur till Visingsö resulterade i en omfattande kartläggning av Brahe-ätten och medeltidens Visingsö.

~intresset kring den heliga Birgitta resulterade i en omfattande kartläggning av hennes liv och släkt.

~ flera besök på ön Ven i Öresund har givit inspiration till en kartläggning av Tycho Brahes anor och ättlingar.

~ en rundresa på den vackra medelhavsön Korsika och ett besök i Napoléons födelsehus i Ajaccio ökade intresset för släkten Bonaparte, som utforskades. 

I arbetet på skolorna runt om i Sverige används registret flitigt och senast jag kontrollerade  fanns nära 200 länkar till Historiska personer - de flesta från skolor.

Ca 4,6 miljoner besök sedan start
Sedan starten i september 1997 har antalet besökare ökat stadigt, och det stora gensvaret och intresset för Sveriges historia och dialogen med besökarna stimulerar mig att fortsätta arbetet med att ytterligare förbättra nätplatsen. Totala antalet besök i början av 2023 är ca 4,6 miljoner och i år räknar jag med ca 280 000 besök... 

Hoppas du får intressant läsning - mycket nöje!

/Christer

PS/ Vill du stödja mitt arbete med Historiska personer? Ge gärna ett bidrag ... /DS

Kontakta mig gärna - e-postadressen är:  

Christer Engstrand, Södra vägen 19, 302 90 Halmstad
tel: 035-106190
 

Läs mer >>>


Teknikrutan:


Som släktregisterprogram använder vi Min Släkt. Registret konverteras i programmet Min Släkt till HTML-kod, färdig att lägga på Internet. Jag har valt programmet Min Släkt för konverteringen, eftersom jag anser att det programmet ger det bästa och mest användarvänliga resultatet.

Nätplatsens övriga sidor har utvecklats i MS FrontPage.