Personakt Antavla

Knud (Knut) Porse

Riddare, hertig i Södra Halland 1326-1330, hövitsman på Varbergs slott. Blev ca 40 år.

Mor:dotter Porse

Född:omkring 1290 Halland.
Död:1330-05-30. [1]Källan: Mats Lejdeby - Kampen om bygdemakten anger att Knut Porse dog 1326.

Äktenskap med Ingeborg av Norge (Håkansdotter) (1301 - 1361)

Vigsel:1327-06-21. [2]

Barn:
Håkan Porse (Knutsson) (1328? - 1350)
Knut Porse (Knutsson) (1330 - 1350)

Noteringar

Knud (Knut) Porse var en halländsk-dansk adelsman, som hade nära förbindelser med missnöjda danska stormän. 1318 hade han kämpat på kung Birgers sida, och var en av de herrar som på det svenska rådets vägnar och i hertiginnan Ingeborgs närvaro kommit överens med det norska riksrådet om att välja Magnus Eriksson till svensk kung. Knud Porse utsågs 1319 till ståthållare på Varbergs fästning - det var en position nära Ingeborg och den passade också hans intresse för inkomster från sjöröveri på Kattegatt. Som först hennes förtrogne, och möjligen älskare, och därefter från 1327 som hennes make, skulle han göra en lysande karriär och sluta sitt liv som hertig av Södra Halland och Estland. Den senare värdigheten hann han dock inte glädja sig åt länge – ett halvår efter utnämningen dog han 1330.

Knud sökte för egna syften skapa ett gränsvälde mellan de nordiska länderna. Han råkade dock i strid med svenska rådet och måste bege sig till Danmark, där han skaffat sig stora besittningar i Halland, Skåne och på Själland. Tillsammans med släktingen Sigvard Ribbing, gift med en dotter till heliga Birgitta, härjade han i Skåne och bedrev sjöröveri från Varberg.

Det är oklart om det var Knud Porse eller hertiginnan Ingeborg som kom på en plan att erövra Skåne från kung Kristoffer II:s sönderfallande Danmark. Planen gick ut på att få en militär bundsförvant, nämligen Henrik av Mecklenburg, vars son, junker Albrekt erbjöds gifta sig med kung Magnus yngre syster Eufemia (men hon var då endast 4 år gammal och bröllopet stod först 15 år senare, 1336).

Det var som hertig av Halland som han fick sin stora roll i Halmstads historia. Halmstad vid nuvarande Övraby hade fått sina stadsprivilegier 1307 av den blivande Kristoffer II. Han hade 1322 även gett stadsrättigheter till Broktorp, som låg vid nuvarande Stora Torg. År 1327 skrev Knut Porse under det nya privilegiebrev som bekräftade Halmstads flytt från Övraby till Broktorp. Städerna slogs samman och kallades därefter gemensamt för Halmstad. Varför detta skedde vet vi inte men resultatet blev en betydligt starkare stad som bara hundra år senare till och med skulle bli den danska mötesplatsen i det vi i Sverige kallar Kalmarunionen.

I maj 1330 insjuknade Knud Porse på Varbergs fästning och avled på pingstdagen. Rykten sade att han blev förgiftad, kanske till och med av Kristoffer II.

------------------------------------------------- Adelsvapen-Wiki ---------------------------------------------------------------
Knut Porse, dotterson till Peter Porse av Halland. (Har tidigare ansetts vara son till Nils Knutsson). Gör sitt inträde i historien 1318, då han av Magnus Erikssons mor hertiginnan Ingeborg omtalas som »con-siliarius noster». Riddare. Knut deltog 1319 som svenskt ombud vid avslutandet av unionstraktaten mellan Sverige och Norge. Hövitsman på Varberg 1321. Utvisades 1326 från Sverige. Förlänades omkring. 1326 i Nyborg på Fyn med hertigdömet Södra Halland och Samsö jämte Kalundborg och Holbsek på Själland. Var samma år den danske konungen Valdemar III:s råd. Han tillträdde sitt hertigdöme vid årsskiftet 1326—1327.

Knut lät omedelbart flytta Halmstad från dess ursprungliga plats vid Övraby till den nuvarande platsen vid Nissaflodens mynning, där samhället Broktorp tidigare låg, och gav 28 mars 1327 sin nya stad privilegier. Knut mottog samma år ett nytt förläningsbrev på Södra Halland och Samsö, där han befriades från tjänst mot att han avstod från Kalundborg och Holbaek. Han erhöll före 21 augusti 1328 också Norra Åsbo härad i Skåne som län. Han fick 1329 den danske konungen Kristoffer II:s bekräftelse på sin rätt till Södra Halland, Samsö och Norra Åsbo härad och förlänades samma år också med Estland. Knut hade förläningar på Själland, värda kanske 2.000 mark silver. Han torde före sin död också ha mottagit Bjäre härad i Skåne som län och Innehade i Nordhalland gods i Fjäre och Faurås härad. Knut dog 1330-05-30. Gift 1327-06-21 med hertiginnan Ingeborg av Sverige.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1290? Födelse omkring 1290 Halland
1301 Makan Ingeborg av Norge (Håkansdotter) föds 1301 Norge, Oslo [3]
1327 Vigsel Ingeborg av Norge (Håkansdotter) 1327-06-21 [2]
1328? Sonen Håkan Porse (Knutsson) föds omkring 1328
1330 Sonen Knut Porse (Knutsson) föds 1330 [2]
1330 Död 1330-05-30 [1]

Källor

[1]Luca Cesarini - I den heliga Birgittas fotspår
  
[2]Adelsvapen-Wiki
  
[3]Danmarks Nationalmuseum - Unionsdrottningen - Margareta I och Kalmarunionen