Personakt Antavla

Anders Rålamb

Friherre, karolin, deltog i kalabaliken i Bender. Blev högst 84 år.

Far:Klas Rålamb

Född:1678-12-17. [1]
Död:1762.

Äktenskap med Ingeborg Sperling (Göransdotter) (1687 - 1763)

Vigsel:1930-11-26. [1]

Noteringar

Anders, till Björkvik samt Rävelsta i Altuna socken, Västmanlands län. Löjtnant vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-12-06. Kaptenlöjtnant vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1702-07-17. Löjtnant vid livgardet 1703-03-05. Regementskvartermästare vid livgardet 1708-08-00. Kapten 1711-04-13. Avsked 1716-02-08. RSO 1748-11-07. Död barnlös 1762-05-01 på Björkvik och begraven i Östra Ryds kyrka Östergötlands län.

Han var med vid Holovzin och Poltava, varifrån han kom till Turkiet, varest han bevistade den bekanta kalabaliken i Bender 1713-02-01. Blev därvid fången av turkarna, men utlöst av holsteinska ministern Fabrice.

Nedsatte sig efter avskedstagandet på sin egendom Björkvik i Östra Ryds socken, Östergötlands län, för vilken egendom han 1712 erhållit jus patronatus i socknen, samt tillbringade där sin mesta tid med lanthushållning och läsning, synnerligast av historia, samt bibelöversättning. Han hade mycken insikt i de lärda språken, till och med hebreiskan, som han under sin vistelse i Turkiet inhämtat. Ägde ett vackert bibliotek. Har icke utgivit något i tryck, men förmodligen lämnat arbeten efter sig i handskrift.

Gift 1730-11-26 Flemingsberg med grevinnan Ingeborg Sperling, född 1687-03-26, död 1763-09-27 på Flemingsberg, dotter av kunglig rådet, fältmarskalken och generalguvernören friherre Göran Sperling, greve Sperling, och hans 3:e fru Märta Fleming.
(Text från Niklas Pihl, släktforskning Geni)

"Genom Beata Konrrdotter von Yxkull, som för sin stränghet skull i allmänt är känd under namnet Pintorpafrun, öfvergick Björkvik till hennes man, riksrådet, friherre. Erik Gyllenstjerna († 1657). Deras
dotter Elisabeth († 1702), var gift med riksrådet, friherre Klas Rålamb († 1698), som härigenom blef egare
till godset. Derefter tillföll det i arf sonen, kapten friherre Anders Rålamb. Friherre Rålamb deltog under den första delen af sitt lif med synnerlig ifver i konung Karl XII:s krig. Sedan han tagit afsked från krigstjensten, nedsatte han sig emellertid på denna sin egendom, hvarest han sysselsatte sig med studier och samlandet af ett vackert bibliotek. Hans lärdom var så stor, att han på egen hand öfversatte hela bibeln, ehuru denna hans öfversättning, säges det, ländt efterverlden till föga nytta, emedan han i manuskriptet användt en så svårläslig stil.

Under sin krigstid var han äfven med i kalabaliken vid Bender. Sedan han blifvit utlöst från sin derstädes iråkade fångenskap, begaf han sig hemåt. Ännu går här den sägen, att han vid sin ankomst till Björkvik varit iklädd en fattig mans drägt, samt att han såsom tiggare med hårda ord blifvit bortkörd från gården af sin egen inspektor. En fattig gumma skall då hafva förbarmat sig öfver honom samt gifvit honom husrum, hvilken barmhertighet hon, enligt berättelsen,
sedermera haft all anledning att prisa, under det inspektören för sin hårdhet skall hafva blifvit afskedad.

Kapten Rålamb dog 1762, och 1783 såldes egendomen till öfversten, friherre Johan Gabriel Banér († 1811), hvilken fick konungens tillstånd att utbyta Björkvik till fideikommiss emot Lidingön vid Stockholm, som hörde till Djursholms fideikommiss."
(Text från Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland)

Källa: även Bengt Gärdfors - Sperlingsholm-historien om ett halländskt gods


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1678 Födelse 1678-12-17 [1]
1687 8 år Makan Ingeborg Sperling (Göransdotter) föds 1687-03-26 [1]
1762 Död 1762
1930 Vigsel Ingeborg Sperling (Göransdotter) 1930-11-26 [1]

Källor

[1]Niklas Pihl, släktforskning Geni