Personakt Antavla
Gustaf Oxenstierna (Gabrielsson)
* 1613-08-29
† 1648-05-31
Greve av Kroneborg 1651, riksråd och kansliråd
Blev 34 år
Gabriel Oxenstierna (Gustafsson)
* 1587-06-15 Estland, Tallinn (Reval)
† 1640-11-27 Stockholm
Friherre, riksråd, riksdrots, ståthållare över Stockholm och Uppsala län
Blev 53 år
Gustav Oxenstierna (Gabrielsson)
* 1551
† 1597-01-19 Fiholms gods (utanför Eskilstuna), Södermanland
Riksråd, friherre, ståthållare i Reval
Blev högst 46 år
Gabriel Oxenstierna (Kristersson Christiernsson)
* omkring 1500
† 1585
Riksråd 1544, friherre 1561, riksamiral
Blev ca 85 år
>>  
 
Beata Trolle (Eriksdotter)
*
† 1591-04-13 Steninge, Steninge slott, Uppland


>>  
 
Barbro Bielke (Axelsdotter)
* 1556
† 1624-01-12

Blev högst 68 år
Axel Bielke (Eriksson)
* omkring 1500
† 1559
Riksråd, lagman i Östergötland, lagman i Småland
Blev ca 59 år
>>  
 
Elsa Posse (Axelsdotter)
*
† 1579
Hovmästarinna hos drottning Catharina Jagellonica

>>  
 
Märta Bielke (Turesdotter)
* 1585
† 1620-04-01 Stockholm

Blev högst 35 år
Ture Bielke (Nilsson)
* 1548-05-27 Åkerö, Bettna, Södermanland
† 1600-03-20 Linköping, (Linköpings blodbad), Östergötland
Riksråd, kammarråd, överste skattmästare, ståthållare i Kalmar
Blev 51 år
Nils Bielke (Pedersson)
*
† 1552
Riksråd, överstekammarråd

>>  
 
Anna Hogenskild (Clementsdotter)
* 1513 Nynäs gård
† 1590-09-13 Åkerö, Bettna, Södermanland

Blev högst 77 år
>>  
 
Margareta Sture (Svantesdotter)
* 1547
† 1617

Blev högst 70 år
Svante Sture d. y. (Stensson)
* 1517-05-01 Stockholm, Stockholms slott
† 1567-05-24 Uppsala, Uppsala slott, Uppland
Greve, riksmarsk, riksråd, hövitsman på Stegeholm 1537
Blev 50 år
>>  
 
Märta Leijonhufvud (Eriksdotter)
* 1520-12-24 Ödeby Lillkyrka, Ekeberg, Närke
† 1584-01-15 Stegeholm, Västervik, Småland

Blev 63 år
>>