Personakt Antavla
L Glansenstjerna
*

Överstelöjtnant