Personakt Antavla
Hans Reinhold von Fersen
*
† 1683
Friherre, generallöjtnant och guvernör i Riga

Reinhold von Fersen (Fabiansson)
*

Överstelöjtnant