Personakt Antavla
Gustaf Bonde
* 1620-02-01 Esplunda, Rinkaby, Örebro län
† 1667-05-25 Tyskland, Hamburg
Friherre, riksskattmästare, kammarråd och landshövding i Södermanland
Blev 47 år
Karl Bonde
*

Riksråd

 
 
 
 
 
 
 
 
Beata Oxenstierna (Gustavsdotter)
* 1591 Fånö, Uppland
† 1621-12-13 Esplunda, Rinkaby, Örebro län

Blev högst 30 år
Gustav Oxenstierna (Gabrielsson)
* 1551
† 1597-01-19 Fiholms gods (utanför Eskilstuna), Södermanland
Riksråd, friherre, ståthållare i Reval
Blev högst 46 år
Gabriel Oxenstierna (Kristersson Christiernsson)
* omkring 1500
† 1585
Riksråd 1544, friherre 1561, riksamiral
Blev ca 85 år
>>  
 
Beata Trolle (Eriksdotter)
*
† 1591-04-13 Steninge, Steninge slott, Uppland


>>  
 
Barbro Bielke (Axelsdotter)
* 1556
† 1624-01-12

Blev högst 68 år
Axel Bielke (Eriksson)
* omkring 1500
† 1559
Riksråd, lagman i Östergötland, lagman i Småland
Blev ca 59 år
>>  
 
Elsa Posse (Axelsdotter)
*
† 1579
Hovmästarinna hos drottning Catharina Jagellonica

>>