Personakt Antavla
Per Gyllensvärd (Jönsson, Joensson)
*
† 1664-03-19 Hössna
Överste, överstelöjtnant, ryttmästare