Personakt Antavla
Gustaf David Hamilton
* 1699-02-09
† 1788-12-29 Barsebäck, Skåne
Fältmarskalk, överstelöjtnant i fransk tjänst, generalmajor, greve
Blev 89 år
Hugo Hamilton
* 1655
† 1724
Friherre, ämbetsman, militär, generalfälttygmästare
Blev högst 69 år