Frågesport om historia


Ställ upp i vår lärorika frågesport om historia - du skall svara på 20 frågor, som är ganska svåra, men till din hjälp finns personregistret och den sökmotor, som kan användas på denna nätplats. De faktauppgifter, som finns i personregistret, ger svaren på frågorna.

Ta god tid på dej, skicka sedan svaren, numrerade 1-20, som e-post till oss. Och skickar du in ett mail med 20 rätt, så får du ditt namn publicerat...

Lycka till!

___________________________________________________________________

1. 
Heliga Birgitta (1303-1373) hade en dotter, som blev hovmästarinna och handledare för Margareta Valdemarsdotter, då hon som drottning och maka till Håkan (Håkon) VI anlände till Norge och Akershus. Trots Birgittas ovilja mot äktenskapet, gifte sig dottern med en riddare i Halland. Efter det berömda "Bröllopet på Ulvåsa" bosatte paret sig på ett slott utanför Halmstad.
Vilket är slottet
?

2. 
Karl XV Karl hade varit i en tysk stad 1872 för att söka läkarhjälp mot sin tarmturberkulos, men avled i Malmö på hemvägen till Stockholm.
Vilken är den tyska s
taden?

3. 
Platsen för ett känt slag den 20 oktober 1565 mellan Sverige och Danmark ligger nordöst om Falkenberg, ca 5 km söder om Köinge. I slaget deltog från Sverige ca 9000 fotsoldater, 300 ryttare och en avsevärd tross. Danmark hade ca 6000 fotsoldater, 2000 ryttare och en stor tross. Totalt deltog 40000 man i slaget och i striderna stupade över 4000 man. Den svenske befälhavaren var Jakob Henriksson Hästesko, de svenska ryttarna anfördes av Stenbock, fotfolket av Bielke och Färla. Den danska hären anfördes av Daniel Rantzau.

Den danska hären var betydligt bättre utrustad än den svenska och det svenska infanteriet var inte så samövat. Danskarna hade även välutbildade legoknektar. Danmark segrade i slaget och för Sverige var det en svidande förlust, som ytterligare misstänkliggjorde kung Erik XIV.
Vilken är platsen för slaget

4. 
Carl Gustaf Wrangel, 1613–1676, var militär, greve, fältmarskalk och riksråd. Han anses ha varit en skicklig strateg, som deltog i trettioåriga kriget under Banér och Torstensson. Som flottans befälhavare segrade han 1644 i slaget vid Femern. Han hade 1646–1648 överbefälet över de svenska trupperna i Tyskland och blev 1648 generalguvernör i Pommern. Som generalguvernör och fältherre samlade han på sig väldiga rikedomar genom plundring. Han deltog också i Karl X Gustavs polska och danska krig, intog 1657 fästningen Frederiksodde, kommenderade härens högra flygel vid övergången av Lilla Bält och anförde som riksamiral flottan i Öresundsslaget 1658, där han dock inte kunde hindra holländarna från att slå sig fram till Köpenhamn.

Med den förmögenhet Wrangel skapat sig genom krigen uppförde han Wrangelska palatset i Stockholm och ett slott (beläget vid Mälaren mellan Stockholm och Uppsala), vilka han lät inreda med slösande prakt med inköpta lyxartiklar, men även till stor del med krigsbyten. Enligt hans testamente skulle slottet  utgöra "ett evigt äreminne inför eftervärlden".
Vilket är slottet
?

5. 
Med Margareta Slots hade Gustav II Adolf en son, Gustav, född 1616. Något större väsen av sig gjorde han aldrig i vår historia, och drottning Kristina hade inte mycket till övers för sin halvbror. Han adlades som 21-åring 1637. Som ung var han inskriven vid Uppsala universitet. Under några år deltog han som överste för ett kavalleriregemente i trettioåriga kriget under Banér. Innan kriget var slut, begärde han avsked och bosatte sig på sitt gods. Vilket är namnet på godset?

6
Sigismund, 1566-1632, var kung i Sverige 1592-1599 och kung i Polen från 1587 (som Zygmunt III Waza). Han var son till Johan III och Katarina Jagellonica.  Sigismund gifte sig med två habsburgska prinsessor, som var systrar. Först var han gift med Anna (1573-1598) och 1605 gifte han sig med systern.
Vilket var systerns namn?

7
Katarina Karlsdotter, 1418-1450, var svensk och norsk drottning. Hon var dotter till riddaren och riksrådet Karl och modern var Märta Gregersdotter från Aspenäsätten. Hon gifte sig med Karl Knutsson (Bonde) i oktober 1438 i samband med dennes blev vald till riksföreståndare. Hon kröntes till svensk drottning den 2 juli 1448, tre dagar efter makens kröning; efter hans kröning till norsk kung (hösten 1449) kallades Katarina även drottning av Norge. Karlskrönikan prisar hennes skönhet och övriga goda egenskaper.
Vilken ätt tillhörde Katarina och fadern
?

8
Bo Jonsson Grip (ca 1330-1386) var rådsherre och marsk under Magnus Erikssons regeringstid. Han dominerade i några årtionden det politiska livet i Sverige och var den främsta företrädaren för den svenska rådsaristokratin, som 1365 gjorde Albert av Mecklenburg till landets kung och fördrev Magnus Eriksson. År 1369 blev han kungens officialis generalis (högste ämbetsman).

Genom arv och mycket fördomsfria metoder kom Bo Jonsson att kontrollera det största godsinnehavet någonsin i Sverige. Denne storman tillskansade sig genom politiska och ekonomiska medel ett stort antal gårdar i 350 socknar från Kalmar upp till Dalarna. Han ägde vid 1300-talets mitt över 1/3 av dåtida Sverige och blev därigenom den största jordägaren i landet.
Hur många gårdar beräknar man att Bo Jonsson Grip ägde (ca)
?

9
I maj 1591 dog Ivan IV "den förskräckliges":s andre son, som då var tio år, i den ryska staden Uglitj, där han vistades tillsammans med sin mor. Förmodligen hade dödsfallet en högst naturlig, om än tragisk, orsak: en barnslig lek med knivar, men snart spreds rykten, ivrigt underblåsta av sonens mors släkt, om att Boris Godunov skulle ha låtit mörda gossen.

Ryktena låg Boris Godunov i fatet när tsar Feodor dog i januari 1598. Av rädsla för folkstämningen inne i Moskva drog Boris Godunov ut till Nya Jungfruklostret, där han till sist lät "övertala sig" att bli Feodors efterträdare. Han kröntes till Rysslands tsar i september samma år.
Vad hette Ivan IV:s son
?

10
Läkaren och författaren Axel Munthe gifte sig 1907 med en rik och vacker blondin, som var barnbarn till en biskop. Hon var 25 år yngre än sin man, född i franska Biarritz och hade ett slott på den romerska campagnan, en borg på den engelska landsbygden och ett vackert 1600-talshus i Wimbledon, där deras två söner senare växte upp.
Vem var kvinnan
?

11
Denna kvinna var i 41 år, från 1608 till sin död 1649, gift med Sveriges störste statsman genom tiderna, Axel Oxenstierna. Hon var tidigare "nästan" trolovad med Karl Karlsson Gyllenhielm, hertig Karls oäkta son med prästdottern Karin Nilsdotter från Östra Husby i Östergötland. Men Karl Karlsson blev överste i Livland i kriget mot Polen och tillfångatogs 1601 tillsammans med Jakob de la Gardie. Det blev en lång fångenskap (en hämnd från Sigismund mot hertig Karl) och när han 1613 blev fri var denna kvinna redan gift med Axel Oxenstierna.
Vem var kvinnan
?

12
Karl X Gustav hade en syster, som var hovmästarinna hos drottningen. 1647 gifte hon sig med en man och tillsammans ägde över de 1000 skattepliktiga gårdar i Sverige och Östersjöprovinserna.
Vem var denna syster till Karl X?

13
Oscar Bernadotte var den förste, som fick titeln "greve af Wisborg" och därefter har ett antal personer i släkten Bernadotte fått denna titel. Namnet Wisborg eller Visborg har kommit till användning som en erinran om ett slott, som nu är borta.
I vilken stad fanns en gång detta slott
?

14
Lennart Bernadotte, 1909-2004, var greve av Wisborg och till 1932 hertig av Småland. Han var son till prins Wilhelm och storfurstinnan Maria Pavlovna av Ryssland.

Lennart Bernadotte var bland annat varit chef för Sveriges scoutförbund och Barnens dags-general. Redan 1932 köpte han godset Mainau på en ö i Bodensjön i Tyskland och bosatte sig där 1952. Han grundade där ett internationellt kurs- och konferenscentrum. Lennart var en erkänt skicklig fotograf, filmare och filmproducent och var under några år chefredaktör för en tidning, som startades 1939.
Vilken är tidningen
?

15
Under Magnus Erikssons regering drabbades Sverige 1349-1352 av digerdöden. Man har uppskattat att en stor del av landets befolkning dog av digerdöden vid 1300-talets mitt. Detta medförde en lång och allvarlig kris för jordbruket.
Hur stor andel av Sveriges befolkning, beräknar man, dog av digerdöden (ca %)?

16
Gustav Oxenstierna var son till Axel och kammarherre hos Gustav II Adolf. Han studerade i Uppsala och ville därefter resa utomlands. Sedan han 1627 avgått som rector illustris för Uppsala universitet reste han till Elbing och hjälpte sin far med kopiering i dennes kansli. Hösten 1628 återvände han till Sverige tillsammans med kungen. Året därpå, 1629, återvände Gustav till Elbing, men drabbades där av en sjukdom och dog den 20 augusti på en bondgård utanför Elbing.
Vilken sjukdom drabbades Gustav Oxenstierna av
?

17
Joséphine, 1763-1814, var född Marie-Josèphe Rose Tascher de La Pagerie, vicomtessa, kejsarinna av Frankrike från 1804 och Napoleon I:s första gemål. Joséphine var född på Martinique och av fransk-kreolsk börd. Hennes släkt hade bott i många generationer på Martinique i franska Antillerna och hennes far ägde en sockerplantage med över hundra slavar. Hon gifte sig 1779 med officeren Alexandre de Beauharnais och fick med honom barnen Eugène och Hortense. Maken blev en av revolutionens generaler men föll 1794 offer för skräckväldets utrensningar och giljotinerades.

Den uppseendeväckande vackra änkan, trettiotvå år gammal, kom i förbindelse med den sex år yngre general Bonaparte den 5 oktober 1795, och de gifte sig 1796. Hon hade varit älskarinna till många maktens män i salongernas Paris. Hon hade ett ståtligt namn, men hon hade inga pengar. Hon var när hon träffade Napoleon en bedagad skönhet, hennes tänder var svarta som kryddnejlikor, varför hon lärt sig att le utan att öppna munnen.

I det barnlösa äktenskapet uppstod slitningar på grund av bägge parters otrohet. De skildes 1809 på Napoleons önskan. Joséphine levde sedan på slottet Malmaison utanför Paris som titulärkejsarinna till sin död 1814. Hon var farmor till drottning Josefina av Sverige.
Vad betyder Malmaison på svenska
?

18
Cecilia Gustavsdotter Vasa, 1540-1627, var svensk prinsessa, dotter till Gustav Vasa. Den vackra Cecilia hade med en greve en kärlekshistoria som väckte stor skandal, det s. k. Vadstenabullret.

Gustav Vasas äldsta dotter, Katarina hade firat sitt bröllop i Stockholm. Cecilia hade då förälskat sig i brudgummens bror, som var greve Några veckor senare, vid jultiden 1559, skulle brudparet och brudgummens bror återvända till Tyskland. Kronprins Erik och hans syster Cecilia följde de nygifta söderut. Eftersom det var sent på året stannade man i Vadstena för att fira jul. Några dagar senare nåddes Erik av skvaller om att greven hade setts nattetid klättra in genom fönstret till det rum, där Cecilia bodde. Erik beslöt att spionera på Johan och, mycket riktigt, några nätter senare kunde man gripa inkräktaren "på bar gärning" i prinsessans sovrum- enligt uppgift "havande näpperligen hosorna på sig".

Erik lät arrestera och förhöra greven och skickade honom sedan till kungen. Det hela var en mycket pinsam historia för Gustav Vasa, som förbannade Erik tilltag att arrestera greven. Det blev Eriks och Per Brahes uppgift att ställa allt tillrätta igen. Som enklaste lösningen fann man att lägga skulden på Cecilias kammarjungfrur och sedan försöka gifta bort prinsessan så fort som möjligt.
Vem var greven, som Cecilia förälskade sig i?

19
Valdemar Birgersson, ca 1240-1302, var kung i Sverige 1250-75. Han var son till Birger Jarl och prinsessan Ingeborg.

Valdemar valdes till kung 1250, men fram till faderns död 1266 stod han helt i skuggan av denne. Han gifte sig i Jönköping (eller i trakten av Jönköping) med den danska prinsessan Sofia.
Vilket år gifte sig Valdemar med Sofia Eriksdotter från Danmark?

20
Karl XII hade en mytomspunnen häst, det var en liten, livlig häst av nordisk typ. Denna typ av häst ansågs vara för små för att användas inom kavalleriet, men användes av andra truppslag. Hästen var förmodligen född någon gång under början av 1690-talet och reds av Karl XI när han vid något eller några tillfällen ledde släckningsarbetet vid större eldsvådor i Stockholm. Hästen följde sedan med på Karl XII:s fälttåg, blev tillfångatagen vid kalabaliken i Bender men återficks från turkarna, försvann åter i samband med belägringen av Stralsund men köptes tillbaka av kungen. Denna berömda häst slutade sin långa levnad under Karls tid i Lund.
Vad hette Karl XII mytomspunna häst?


Läs mer >>>