Frågesport om historia Uppslagsbok

Ställ upp i vår lärorika frågesport om historia - nu nya kluriga frågor! Du skall svara på 20 frågor, som är ganska svåra, men till din hjälp finns personregistret och den sökmotor (Google), som kan användas på denna nätplats. De faktauppgifter, som finns i personregistret, ger svaren på frågorna.

Ta god tid på dej, skicka sedan svaren, numrerade 1-20, som e-post till oss. Och skickar du in ett mail med 20 rätt, så får du ditt namn publicerat...

Lycka till!

Här är frågorna:


1. 
En förgrundsgestalt i kretsen kring Erik XIV var denne fransman, en av de många utländska män som tidigt vann Eriks förtroende. Han kom i svensk tjänst 1557 och hans världsvana och språkkunskaper kom väl till pass i de inledande försöken att vinna drottning Elisabets hand. Han var en av männen i den delegation, som sändes till England våren 1559.

Han var troligen utomäktenskaplig son till en baron i Normandie. I Sverige skrev han sig ibland som "sieur de Varennes", någon gång även som "friherre och arvinge till Varennes". Han kallades ibland friherre till "Värnäs" (Varennes) men han var inte svensk friherre. Om hans tidigare öden i Frankrike uppges dels att han lämnat hemlandet för sin tros skull, dels att han fått sina egendomar indragna och därför blev tvungen att gå i landsflykt.

Hans liv slutade tragiskt - 1573 planerade han en sammansvärjning mot Johan III, men den blev avslöjad och han dömdes till döden. Hans huvud föll för skarprättarens svärd på Stortorget i Stockholm den 4 september 1574.
Vem var denne man?

2. 
Katarina Jagellonica  gifte sig 1562 med hertig Johan, och när han blev kung blev hon Sveriges drottning 1568-1583. Hon var polsk prinsessa och hennes far var Sigismund I, kung i Polen 1506-1548. Men hennes mor kom inte från Polen. Vilket land kom modern från?

3. 
Axel Munthe, 1857–1949, var en känd läkare och författare, som bosatte sig på Capri i den berömda villan San Michele. Han blev drottning Victorias livläkare. Axel Munthe var född i Oskarshamn och var skolkamrat med en sedermera känd konstnär, som han i vuxen ålder stödde ekonomiskt.
Vad kallades denne konstnär? 

4. 
Denne man var kung i Danmark 1448-1481, i Norge 1450-1481 och i Sverige 1457-1464. Han grundade Köpenhamns universitet  1474.
Vem var denne man?

5. 
Första noteringen om Läckö är från 1294 och några år senare, 1298, lades grunden till en befäst borg, som troligen bestod av två eller tre enkla hus inom en skansmur.
Vem var mannen, som lade grunden till Läckö?

6. 
Heliga Birgitta och Ulf Gudmarsson hade 8 barn och Ingeborg var fjärde barn i barnaskaran. Hon blev som mycket ung (förmodligen 1341) nunna i ett kloster och hon dog i klostret, c:a 20 år gammal.
I vilket kloster var Ingeborg nunna?

7. 
Denne man hade fina egenskaper men var orolig, härsklysten och avundsjuk. Han var sedan kung Johan III:s död personlig ovän till hertig Karl, som hade stor respekt för den sluge partimannen och vanligen hedrade honom med benämningarna "den listige räfven" och "gamle basilisken". Han avrättades på Stortorget i Stockholm 1605.
Vilket var mannens namn?

8. 
Vinstorpaätten var uppkallad efter huvudgården Vinstorp (Vinsarp) kring Ätrans övre lopp.
I vilket härad låg gården Vinstorp?

9. 
”Mor Sigbrit’’, död ca 1531, var kvinnlig statsman och mor till en av Kristian II:s älskarinnor. Hon var holländsk köpmansänka och från ca 1505 drev hon affärer i Bergen. Hon var en av tidens märkligaste kvinnor, med stor intelligens och rik bildning och hon fick tidigt stort inflytande över kung Kristian II och styrelsen, särskilt finansförvaltningen. Från 1517 fungerade hon i realiteten som Danmarks finansminister.
Vad hette hennes dotter (förnamnet)?

10. 
Erik XIV:s och Karins son Gustav gick äventyrliga öden till mötes. Han landsförvisades av det svenska riksrådet och övergick i Polen till den katolska läran. Tidvis levde han i stor fattigdom och påstås i tiggardräkt ha åsett sin kusin Sigismunds högtidliga intåg i Krakow. Till Sverige fick Gustav inte återvända, trots modern Karins enträgna böner.

En gång  fick han tillfälle att träffa sin mor, Karin. Det var i Reval 1596, men de kunde knappast samtala, eftersom han hade glömt sitt modersmål. Därefter fortsatte den olycklige Gustavs landsflykt till dess han avled i Ryssland 1607.
Namnet på platsen utanför Moskva, där Gustav dog?

11. 
Maria Walewska, 1789-1817, var polsk grevinna, som blev kejsar Napoleons älskarinna. Maria var strikt katolskt uppfostrad i en gammal adelsfamilj och hon talade franska, eftersom hon hade haft en fransk informator, som var far till en sedermera känd kompositör.
Vilket var kompositörens namn?

12. 
Dag Hammarskjöld var nationalekonom och minister i Sverige. Han blev 1953 FN:s generalsekreterare och dog i tjänsten 1961, när hans flygplan störtade i Nordrhodesia.  Dags far, Knut Hjalmar, var statsminister för knappt ett sekel sedan.
Vilka år var han statsminister?

13. 
Dag Hammarskjölds morfar var halvbror till en mycket känd svensk författare.
Vem är författaren?

14. 
Johan III gifte sig 1562 den polska prinsessan Katarina Jagellonica (1526-1583), syster till Sigismund II av Polen. Efter Katarinas död gifte Johan III om sig 1585 med en svensk kvinna.
Namnet på kvinnan?

15. 
Kristian IV av Danmark var gift med Anna Katarina av Brandenburg. Efter drottningens död gifte han om sig med den 16-åriga adelsflickan Kirsten Munk på nyårsafton 1615.
Var stod bröllopet (platsen)?

16. 
Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm (1664-1742) var gift tre gånger. Han gifte sig för tredje gången 1710 med Margareta Gyllenstierna och med henne hade han en son, född 1717, död 1778. Vilket var sonens namn?

17. 
Olof Palme, 1927-1986, var statsminister i Sverige 1969-1976 och 1982-1986, då han mördades i Stockholm. Hans farmors farmor levde 1793-1835. Vilket var hennes namn?

18. 
Kristofer II, 1276-1332, var kung i Danmark 1320-1326 och 1330-1332. Han var son till Erik Klipping. Kristoffer utfärdade som hertig 1307 ett privilegiebrev för en stad, som numera är svensk och som 2007 således firar 700-årsjubileum. (Det äldsta bevarade privilegiebrevet för en svensk stad berör för övrigt Jönköping och är utfärdat av Magnus ladulås 1284.) Vilken svensk stad firar 700-årsjubileum 2007?

19. 
Alla hustrur till de främsta av de avrättade herrarna i Stockholms blodbad 1520 fördes 1521 till Köpenhamn och sattes i fängsligt förvar under några år. Kvinnorna var bl. a. Gustav Vasas syster Margareta Eriksdotter Vasa och hans mor Cecilia Månsdotter Eka samt hans mormor Sigrid Banér. Även Kristina Nilsdotter Gyllenstierna fanns med i fångenskapen. I vilken byggnad i Köpenhamn hölls kvinnorna fängslade?

20. 
Gustav Vasas son Johan (sedermera kung Johan III) behärskade flera språk: latin, tyska, franska, engelska och finska. Engelska lärde sig Johan på plats i England, där han framförde brodern Eriks frieri till Elisabet. Från England hämtade han också två bollspel - det ena var fotboll, men vilket var det andra bollspelet, som han introducerade i Sverige?


Läs mer >>>