Den italienska adelsdamen Francesca Papazuras privatbrev 1373 till en italiensk väninna i original. Källa: Riksarkivet.