Personakt Antavla

Karl Brahe (Abrahamsson)

Blev högst 67 år.

Far:Abraham Brahe (Pedersson) (1569 - 1630)
Mor:Elsa Gyllenstierna (Nilsdotter) (1577 - 1650)

Född:1605 1)
Död:1672 1)

Noteringar

Karl föddes 1605, han var förståndshandikappad men levde ett långt liv, ängsligt omhändertagen av familjen.

Han visade sig ganska tidigt vara psykiskt sjuk. Samtiden visade inte alltid något medlidande med dem som drabbades av psykiska åkommor. En tid i sin ungdom vistades Karl hos faderns moster Cecilia Stenbock. Hon hade ingen förståelse för hans sjukdom, utan försökte genom kristliga övningar få honom frisk. År 1629, när Karl var 24 år, skickades han till den läkekunnige prästen Magnus Olai i Fernebo. Prästen gjorde så gott han förmådde, men det räckte inte. Hans främsta medicm var en slags olja som var gjord av människokranier. I ett brev klagade han över att han använt medicin på den unge greven som skulle ha räckt till 30 andra patienter. behandlingen avbröts och den arme Karl skickades hem till Rydboholm med en uppmaning att äta mycket färsk fisk, vilket ansågs lindra sjukdomen. Karl förblev sjuklig och levde tillbakadraget på godsen. Han nämns sällan och när han väl kommer på tal i något brev är det i medlidsamma ordalag. Ända till 67 års ålder levde han innan han fick vila 1672.j

Per Brahe hade målsmanskapet över honom och såg till att han övervakades och underhölls så gott det lät sig göras. Karl nämns bara i förbigående i breven mellan syskonen Brahe och det verkar som om man tappat hoppet om hans bättring.
(Källa: Ingrid Larsson Haglund - Grevarna Brahes vinterbok och Erik Petersson - Vicekungen - en biografi över Per Brahe den yngre).


Källor

1)Erik Petersson - Vicekungen - en biografi över Per Brahe den yngre