Personakt

Anna Andersdotter

Född:
Död:

Barn med Bengt Skräddare (Nilsson)

Barn:
Johan Skytte (Bengtsson Schrodeus) (1577 - 1645)

Noteringar

Hertig Karl (IX) residerade vid tiden för sonen Johans födelse i Nyköping och han hedrade ofta föräldrarnas hem. Detta skulle förklara sonen Johans framgångar och att kostnaderna, för hans uppfostran och utbildning vida översteg familjens villkor. Johan vistades 10 år vid Europas främsta bildningsanstalter. Johans kroppsställning och anletsdrag liknade även den tilltänkte faderns.
Källa: Biographiskt lexicon band 1-20 - utgivet i Uppsala 1852