Personakt Antavla

Nils Sture (Stensson)

"Daljunkern". Blev högst 16 år.

Far:Sten Sture d y (Svantesson) (~1492 - ~1520)
Mor:Kristina Gyllenstierna (Nilsdotter) (1494 - 1559)

Född:1512 1)Källan Biographiskt lexicon band 1-20 - utgivet i Uppsala 1852 - anger födelseåret till 1513.
Död:1528-09-26 Tyskland, Rostock 2)Källan Biographiskt lexicon band 1-20 - utgivet i Uppsala 1852 - anger att Nils dog i Uppsala 1527. Källan Bo Eriksson - Sturarna anger att Nils Sture avrättades på Stora torget i Rostock den 25 september 1528.

Noteringar

Mycket talar för att Nils Stensson var den i Peder Svarts krönika omtalade "Daljunkern", som 1528 sökte få folket i Dalarna att göra uppror mot kung Gustav. Men Peder Svart låter Nils Stensson avlida redan våren 1526 och erhålla en ståtlig begravning i Uppsala domkyrka.

Troligtvis flydde Nils Stensson till Nidaros i Norge. Där ingick han trolovning med Inger på Austråts yngsta dotter. Senare 1528 färdas Nils vidare till Rostock, där han grips och så småningom avrättas efter påtryckningar från kung Gustav.

Ett brev från modern, Kristina, spelar en avgörande roll för den bara 16-årige Nils öde; i brevet förnekar modern att det är sonen Nils, som fängslats i Rostock, eftersom Nils redan är död. Mycket talar för att brevet skrivits av modern Kristina på Lindholmen, men att kung Gustav låtit ändra brevet, så att konsekvensen blir att Nils blir avrättad.
(Källa: Lars-Olof Larsson - Gustav Vasa - landsfader eller tyrann?)


Källor

1)Lars Ericson Wolke - Stockholms blodbad
  
2)Lars-Olof Larsson - Gustav Vasa - landsfader eller tyrann?