Personakt

Knud Porse

Riddare, hertig i Södra Halland 1326-1330, hövitsman på Varbergs slott.

Död:1330-05-30 1)Källan: Mats Lejdeby - Kampen om bygdemakten anger att Knut Porse dog 1326.

Äktenskap med Ingeborg av Norge (Håkansdotter) (1301 - 1361)

Vigsel:1327-06-21

Barn:
Håkan Porse (Knutsson) (~1328 - 1350)
Knut Porse (Knutsson) (~1328 - 1350)

Noteringar

Knud (Knut) Porse var en halländsk-dansk adelsman, som hade nära förbindelser med missnöjda danska stormän. 1318 hade han kämpat på kung Birgers sida, och var en av de herrar som på det svenska rådets vägnar och i hertiginnan Ingeborgs närvaro kommit överens med det norska riksrådet om att välja Magnus Eriksson till svensk kung. Den förnämliga rollen kan innebära att han redan nu blivit hövitsman på Varbergs slott, där hertiginnan Ingeborg ofta uppehöll sig. Som först hennes förtrogne, och möjligen älskare, och därefter från 1327 som hennes make, skulle han göra en lysande karriär och sluta sitt liv som hertig av Södra Halland och Estland. Den senare värdigheten hann han dock inte glädja sig åt länge – ett halvår efter utnämningen dog han 1330.

Knud sökte för egna syften skapa ett gränsvälde mellan de nordiska länderna. Han råkade dock i strid med svenska rådet och måste bege sig till Danmark, där han skaffat sig stora besittningar i Halland, Skåne och på Själland. Tillsammans med släktingen Sigvard Ribbing, gift med en dotter till heliga Birgitta, härjade han i Skåne och bedrev sjöröveri från Varberg.

Det är oklart om det var Knud Porse eller hertiginnan Ingeborg som kom på en plan att erövra Skåne från kung Kristoffer II:s sönderfallande Danmark. Planen gick ut på att få en militär bundsförvant, nämligen Henrik av Mecklenburg, vars son, junker Albrekt erbjöds gifta sig med kung Magnus yngre syster Eufemia (men hon var då endast 4 år gammal och bröllopet stod först 15 år senare, 1336).

Knud dog på pingstdagen 1330.


Källor

1)Luca Cesarini - I den heliga Birgittas fotspår