Personakt Antavla

Jakob Wilhelm Sprengtporten

Friherre, överståthållare och riksdagsman. Blev 80 år.

Far:Johan Vilhelm Spregtporten (1720 - 1795)
Mor:Sofia Lovisa Mörner af Morlanda (1792 - 1821)

Född:1794-10-09 Sparreholm
Död:1875-09-29 Sparreholm

Äktenskap med Ulrika Wilhelmina Brahe (1808 - 1836)

Vigsel:1825-06-26 Sparreholm

Noteringar

Jakob Wilhelm Sprengtporten hade av Carl XIV Johan fråntagits överståthållareskapet på grund av hans alltför liberala åsikter men återinstallerades efter Carl XIV Johans död.

Jacob Wilhelm Sprengtporten var en av sin tids mest lysande personligheter, hovman, militär, politiker och författare av ekonomiska skrifter. På Sparreholm ägnade han sig mycket åt jordbrukets utveckling. Här fanns redan då gott om boskap för att beta de stora lövhagarna på den väldiga egendomen. Man hade två kvarnar på godset samt två sågar och tegelbruk. På en höjd med utsikt över två små sjöar och inte långt från patronatskyrkan i Hyltinge lät Jacob Wilhelm Sprengtporten också under 1840-talet uppföra en folkskola med en trädgård till, samt med möjlighet för de barn som hade långt hem att övernatta i skolan. Jacob Wilhelm Sprengtporten avled 1875 på Sparreholm. Han saknade manliga arvingar. Sina stora jordagods hade han därför testamenterat till dotterdottern Ulla Strömfelt.

Med Jacob Wilhelm utslocknade ätten Sprengtporten på svärdssidan. Fyra generationer av släkten hade då under nära 250 år varit i rikets tjänst. Ulla Strömfelt sålde Sparreholm 1886. Efter ett par ägarbyten inköptes hela egendomen, Sparreholm jämte Långdunker, år 1893 av brukspatronen och kammarherren Emil Dickson. Han tillhörde den från Skottland till Göteborg i början av 1800-talet inflyttade släkten, vars medlemmar gjort sig kända som framgångsrika affärsmän och filantroper.