Personakt Antavla

Absalon

Biskop i Roskilde 1158–1191, ärkebiskop i Lund från 1177.

Far:Asser Rig (Hvideätten)
Mor:Inger Eriksdotter

Född:
Död:1201 1)

Noteringar

Absalon, död 1201, dansk statsman, biskop i Roskilde 1158–1191, ärkebiskop i Lund från 1177.
Absalon var Valdemar den stores närmaste rådgivare, och under Knut VI (1182–1202) var han Danmarks egentlige styresman. Han ledde på 1160-talet flera krigståg mot de slaviska och hedniska venderna i Nordtyskland, erövrade Arkona och Rügen och delar av kusten ca 1169 och stärkte kraftigt Danmarks ställning gentemot andra europeiska makter. Det har sagts om honom att han var "lika mycket viking som biskop". Hans betungande kyrkoskatter drev skåningarna till uppror 1180 och 1182, men dessa slogs ned. Vid Havn anlade han en borg, kring vilken Köpenhamn växte upp. Saxo Grammaticus fick i uppdrag att skriva Absalons och Danmarks historia, Gesta Danorum, landets första stora historieverk.

Under 1100-talet fanns tre mäktiga ärkebiskopar i Danmark: Ascer (Assar), Eskil och Absalon. I samarbete med kungamakten byggde de upp Danmark till ett land av europeiskt snitt. Både Eskil och Absalon var skolade i Frankrike och stod under stark påverkan av cistercienserna. Absalon hade studerat vid universitetet i Paris, som var den tidens stora lärdomsmetropol. Han var fosterbror till kung Valdemar den Store och blev i vuxen ålder dennes främste medarbetare. Tillsammans gjorde de slut på tjugosex års inbördeskrig och skapade en storhetstid för Danmark. Det var under deras tid som Köpenhamn grundades.

Om danska ätten Hvide:
Hvideätten, Danmarks mäktigaste stormannasläkt under medeltiden, med bl.a. Absalon och Andreas Sunesøn. Namnet kommer från grundaren, Absalons farfar Skjalm, kallad Vite (danska Hvide).
(Källa: Bonniers stora lexikon 2000 och Bo Theutenberg - Folkungar och korsriddare)


Källor

1)Bonniers stora lexikon 2000