Personakt

Ernst Johan Creutz

Friherre, landshövding över Nyland och Tavastehus län, riksråd och president i Åbo hovrätt.

Född:1619 1)
Död:

Barn med Maria Silfverhielm

Barn:
Ernst Johan Creutz (1675 - 1742)

Källor

1)Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenske män - utgivet i 23 band mellan åren 1835-1857