Personakt Antavla

Oscar Carl August Bernadotte

Prins i Sverige och Norge, hertig av Gotland, greve av Visborg. Blev 93 år.

Far:Oscar II Fredrik Bernadotte (1829 - 1907)
Mor:Sophia Wilhelmina Mariana Henrietta av Nassau (1836 - 1913)

Född:1859-11-15 Stockholm, Drottningholms slott
Död:1953-10-04 Stockholm

Äktenskap med Ebba Henrietta Munck av Fulkila (1858 - 1946)

Vigsel:1888-03-15 England, Bournemouth

Barn:
Maria Sophie Henrietta Bernadotte (1889 - 1974)
Carl Oscar Bernadotte (1890 - 1977)
Ebba Sophia Bernadotte (1892 - 1936)
Elsa Victoria Bernadotte (1893 - 1996)
Folke Bernadotte (1895 - 1948)

Noteringar

Bernadotte, Oscar Carl August 1859-1953, svensk prins, andre son till Oskar II, viceamiral (1903).

Prins Oscar avstod från arvsrätten till kronan genom sitt giftermål 1888 med Ebba Munck af Fulkila (1858-1946), men fick behålla prinstiteln och blev 1892 luxemburgsk greve af Wisborg. Han var religiöst och socialt verksam, bl a som ordförande i Sveriges KFUM 1892-1943.

Prins Oscar föddes den 15 nov 1859 på Drottningholms slott. Oscar undervisades dels i Beskowska skolan, dels i hemmet. 1879 avlade han prov motsvarande student- och officersexamen.

Han utnämndes samma år till underlöjtnant i svenska och norska flottorna, vid Svea artilleri, Gotlands nationalbeväring och norska artilleribrigaden. 1881-82 studerade han i Uppsala.

Oscar hade intresse för tjänst i flottan. 1876 deltog han i kadettexpeditionen till Nordamerika. Han utnämndes 1882 till löjtnant och deltog dec. 1883 -maj 1885 i fregatten Vanadis' världsomsegling, på resan avancerade Oscar till kapten. I januari 1888 utnämndes han till kommendörkapten av 2:a klassen i svenska och norska flottorna samt till major i tidigare nämnda artilleri- och infanterikårer. Oscar blev 1890 kommendörkapten av 1:a klassen, 1893 kommendör och 1897 konteramiral.

I samband med giftemålet med Ebba Henrietta Munck avsade Oscar titlarna kunglig höghet och hertig av Gotland samt för sig och sina efterkommande sina övriga företrädesrättigheter som medlem av kungahuset. Giftermålet ägde rum i Bournemouth i södra England, där drottning Sophia vistades för sin hälsa. 1892 erhöll han för sig, sin fru och lagliga bröstarvingar luxemburgskt adelskap samt titeln greve af Visborg. Hans söner och döttrar fick titlarna grevar och grevinnor av Visborg.

Om Visborg:
Visborgs slott låg i sydvästra hörnet av Visby och var sammanbyggt med stadsmuren. 1676 erövrades slottet av danskarna, som sprängde slottet i luften innan de lämnade Gotland.

Oscar hade varit hertig av Gotland och namnet Visborg har sannolikt kommit till användning som en erinran om detta.

Oscar Carl August Bernadotte 1859-1953.
Copyright: Engstrand & Andersson 2012