Personakt

Carl Gustaf Soop (Gustafsson)

Friherre, landshövding i Skaraborgs län, kammarherre. Blev högst 52 år.

Född:1659 1)
Död:1711 1)

Sambo med Eleonora Elisabeth Oxenstierna (Gabrielsdotter)


Noteringar

Källa: Biographiskt lexicon band 1-20 - utgivet i Uppsala 1852


Källor

1)Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenske män - utgivet i 23 band mellan åren 1835-1857