Personakt Antavla
Erik
*
† 1067
 
 
Stenkil Ragnvaldsson
* omkring 1028 Ryssland, Aldejuborg
† 1066
Kung i Sverige ca 1060 - 1066.
Blev ca 38 år
Ragnvald "den gamle" Ulfsson
* 948
† efter 1020
Jarl I västergötland
Blev minst 72 år
Ulf "den gamle" Skoglarsson
*

Jarl i Skara
 
>>  
 
Ingeborg


 
 
 
 
 
Astrid Nialsdotter
*
† omkring 1060
 
 
Nial Finnson av Norge

† omkring 1011
 
 
>>  
 
 
 
Anund Jakob >> Olofsson
* 1007-07-25
† 1050
Kung i Sverige c:a 1019-c:a 1050
Blev högst 43 år
Olof >> Skötkonung (Eriksson)
* omkring 980
† 1022
Kung i Sverige ca 995 - ca 1022
Blev ca 42 år
>>  
 
Estrid
* 979

Drottning
 
 
 
Gunhild Svendsdotter
*

Drottning i Sverige