Personakt Antavla
Helvig av Sönderjylland (Slesvig)

† 1374 Danmark, Klostret i Esrom
 
 
>>