Personakt Antavla
Magnus Fleming
*
† 1718
Friherre, överstelöjtnant
 
Lars Fleming (Claesson)
* 1621 Norrnäs
† 1699 Stockholm
Friherre, riksråd, landshövding i Stockholms län
Blev högst 78 år
Claes Fleming (Larsson)
* 1592 Finland, Willnäs
† 1644-07-26 Danmark
Kammarråd, lantmarskalk, överste, amiral, friherre
Blev högst 52 år
Lars Fleming (Hermansson)


Landshövding, ståthållare på Åbo
 
 
 
 
>>  
 
Anna Snakenborg
*
† 1637-01-08 Stockholm, Värmdö
 
 
 
 
 
 
Anna Natt och Dag
*

Kammarjungfru, hovfröken hos drottning Maria Eleonora
 
Ivar Natt och Dag (Nilsson)
*

Landshövding